Бутане на всякакви закрити помещения

За събаряне на сграда са нужни както добра организация, така и сериозна техника. Работата трябва да бъде извършена професионално, за кратки срокове като се съчетаят разрушаването с товаренето на строителните отпадъци в камиони. По този начин строителната площадка не се запълва с купчини боклук. Представяме ви последният ни обект от месец ноември 2015г. За него бяха нужни около 50 камиона от 20м3, за да се изнесе строителният отпадък.

Събаряне на сгради 8

Събаряне на сгради 11

Събаряне на сгради 12