Обезвреждане и депониране на опасни отпадъци като азбест!

азбест

Старите метални, тухлени постройки и сгради навремето са правени с преградни стени, които имат съдържание на азбест. Също така покривните елементи, които предпазват конструкцията също са правени с такъв вид опасен материал. Те се водят опасен отпадък с код: 17.06.05*. Трябва да се съберат отделно в багове като работниците да имат необходимата екипировка и лицензи за тази цел. С ADR камион се извозват до сметището, където се депонират разделно от другите строителни отпадъци. Ако имате нужда от такава услуга, ние можем да помогнем на телефон 0896674322.

азбест 2