Категория: Обяви за работа

1 e1475217270842

Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.

  Проектът„Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд   Възложител:  МГ АНГЕЛОВ ЕООД, Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0528-C01, проект с наименование „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана, от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Седалище и адрес на [...]
1 e1475217270842

Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.

  Проектът„Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд   Възложител:  МГ АНГЕЛОВ ЕООД, Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0528-C01, проект с наименование „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана, от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Седалище и адрес на [...]
1 e1475217270842

Проект „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Проектът„Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд     Стартира изпълнението на проект "Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД", договор № BG05M9OP001-1.003-0528-C01 по  ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обща стойност: 329371,60 лева Цели: - Обща цел на проекта е създаване на нови работни места, включително [...]
kyrtene beton

Търсим да назначим общи работници за разрушаване, строителство и поддръжка на сгради

Проектът„Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд     Във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.003-0528-C01, проект с наименование „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси”,   МГ Ангелов ЕООД  търси да назначи работници на следните длъжности: -  работник разрушаване [...]
багер

Търсим да наемем машинист на еднокофов багер

Проектът„Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд     Във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.003-0528-C01, проект с наименование „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси”,   МГ Ангелов ЕООД  търси да назначи „Машинист на еднокофов багер” - за управление [...]