Процедура за определяне на изпълнител с публична покана за „Доставка на ДМА“

1Процедура за определяне на изпълнител с публична покана за „Доставка на ДМА“, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.003-0528-C01, проект  „Нови работни места в МГ Ангелов ЕООД” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.                                                                                                                                          2

Документи за участие:

  1. 11-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0
  2. 12-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80_160
  3. iziskvania_oferti
  4. oferta_primerna
  5. primerna-metodika-za-ocenkadma_1
  6. publichna_pokana
  7. tehnicheska_specifikatsia_2.